Vad är substantiv?

Vad är substantiv?

Ett substantiv är en ordklass som används för att beteckna en person, en sak, en plats, en idé eller en känsla. Substantiv kan vara ental (en bok) eller flertal (böcker).

De kan också böjas genom att lägga till olika ändelser, till exempel -er, -n eller -t. Det finns också vissa substantiv som inte böjs alls, till exempel ”glass” och ”papper”.

Det finns två typer av substantiv: råvaruord och tillverkningsord. Råvaruord betecknar råvaror och naturresurser, till exempel ”järn” och ”trä”. Tillverkningsord betecknar färdigvaror och tjänster, till exempel ”bil” och ”mat”.

Vad är substantiv? - Mer information

Huvudbetydelse

Substantiv har som huvudbetydelse att beteckna en person, en sak, en plats, en idé eller en känsla.

Böjning

Substantiv böjs vanligtvis genom att man lägger till olika ändelser, till exempel -er, -n eller -t. Det finns också vissa substantiv som inte böjs alls, till exempel ”glass” och ”papper”.

Råvaruord och tillverkningsord

Det finns två typer av substantiv: råvaruord och tillverkningsord. Råvaruord betecknar råvaror och naturresurser, till exempel ”järn” och ”trä”. Tillverkningsord betecknar färdigvaror och tjänster, till exempel ”bil” och ”mat”.

Sammansatta substantiv

Det finns också sammansatta substantiv, som är två eller flera ord som sammanfogats till ett nytt ord. Till exempel ”barnvagn” (barn + vagn).

När ska jag använda substantiv?

ubstantiv används för att beteckna en person, en sak, en plats, en idé eller en känsla i en mening. De kan också användas som subjekt, objekt eller som komplement i en mening.

Exempel:

  • ”Hunden är min.” (substantivet ”hunden” är subjekt)
  • ”Jag älskar katten.” (substantivet ”katten” är objekt)
  • ”Bilen är blå.” (substantivet ”bilen” är komplement)

Substantiv kan också användas för att ge mer information om en person, en sak, en plats, en idé eller en känsla.

Exempel:

  • ”Sommaren är varm.” (substantivet ”sommaren” ger mer information om vädret)
  • ”Gatan är lång.” (substantivet ”gatan” ger mer information om en plats)

Nu när ni vet vad ett substantiv är så kan ni även läsa mer om vad ett adjektiv är.

Andra läste även...