Vad är en atom?

Var är en atom?

En atom är den minsta enheten av en grundämne, och den består av en kärna med protoner och neutroner samt elektroner som cirkulerar runt kärnan. Protoner och neutroner finns i kärnan, medan elektroner rör sig runt kärnan i olika skal. Atomer kan vara olika beroende på hur många protoner de har i sin kärna, och […]

Vad är tantra?

Var är tantra?

Tantra är en filosofi och en form av hinduiskt och buddhistiskt spiritualitet som ursprungligen kommer från Indien. Tantra handlar om att utforska den mänskliga medvetandenivån och att uppnå en högre medvetenhet genom att integrera kropp, sinne och ande. I tantra används ofta olika tekniker som andning, meditation, yoga och sexuella riter för att uppnå denna […]

Vad är en oligark?

Var är en oligark?

En oligark är en person som har stor makt och inflytande över samhällets ekonomi eller politik, ofta på grund av sin stora förmögenhet. I vissa länder används termen oligark för att beskriva en grupp människor som är mycket rika och har stor makt och inflytande över samhällets beslutsfattande. Oligarker är ofta kända för att vara […]

Vad är bitcoins?

Var är bitcoins?

Bitcoins är en digital valuta som tillåter peer-to-peer-överföringar utan behov av en central myndighet eller bank. De är skapade genom en process som kallas ”mining”, som involverar att lösa komplicerade matematiska problem med hjälp av datorer. Varje bitcoin är en unik kod som lagras i en digital plånbok på en användares dator eller i molnet. […]

Vad är clearingnummer?

Var är clearingnummer?

Clearingnummer är en fyra- eller femsiffrig kod som används för att identifiera en bank eller en annan finansiell institution i Sverige. Clearingnumret används vid överföringar mellan bankkonton och vid betalningar med checkar och betalkort. Du kan hitta clearingnumret på ditt bankkort eller i dina kontouppgifter hos din bank. Clearingnumret används tillsammans med ditt kontonummer för […]

Vad är garantipension?

Vad är garantipension?

Garantipension är en del av den svenska folkpensionssystemet. Den är en grundläggande pension som du har rätt till när du har nått pensionsåldern. Garantipensionen är en inkomstrelaterad pension, det vill säga den beräknas utifrån hur mycket du har tjänat under ditt liv. Garantipensionen är tänkt att ge en miniminivå av pension så att alla som […]

Vad är NATO?

Vad är NATO?

NATO är en militär allians som grundades den 4 april 1949 av länderna i Nordatlanten. Målet med NATO är att försvara medlemsländerna genom att garantera deras säkerhet och integritet. Alliansen fungerar också som ett forum för länderna att samarbeta och lösa gemensamma säkerhetsutmaningar. NATO består av 29 länder, varav de flesta ligger i Europa och […]

Vad är moms?

Vad är moms?

Moms är en skatt som läggs på varor och tjänster som säljs inom EU. Det finns två olika typer av moms: standardmoms och reducerad moms. Standardmoms är den vanligaste formen av moms och läggs på de flesta varor och tjänster. Reducerad moms läggs på vissa specifika varor och tjänster, till exempel böcker, tidningar och livsmedel. […]

Vad är inflation?

Vad är inflation?

Inflation innebär en allmän ökning av priser och att varor och tjänster blir dyrare. Det är den som påverkar vårt ekonomiska system genom att försvaga det nationella valutavärdet, vilket i sin tur reducerar köpkraften. En högre inflation medför stigande mat- och andra livsmedelspriser samt rese- och energikostnader. Inflation är en ökning av priserna på produkter […]

Vad är substantiv?

Vad är substantiv?

Ett substantiv är en ordklass som används för att beteckna en person, en sak, en plats, en idé eller en känsla. Substantiv kan vara ental (en bok) eller flertal (böcker). De kan också böjas genom att lägga till olika ändelser, till exempel -er, -n eller -t. Det finns också vissa substantiv som inte böjs alls, […]