En fotbollsspelare glidtacklar en motståndare

Spelvanor på svenska spelbolag med licens

En ny undersökning utförd av Enkätfabriken på uppdrag av Spelinspektionen belyser de aktuella spelvanorna bland svenskar. Undersökningen genomfördes i november 2023, omfattade 1000 personer över 18 år bosatta i Sverige. Resultaten visar på intressanta trender gentemot spelbolag med svensk licens.

  • 41% har spelat den senaste veckan (ökning från 2022 och 2021).
  • Högre andel män än kvinnor spelar.
  • Flest spelare är 50 år eller äldre.
  • Vanligast att spela någon/ett par gånger i veckan, följt av någon gång i månaden.
 

Ökad spelaktivitet

Av de tillfrågade svarade 41% att de hade spelat någon form av spel den senaste veckan. Detta innebär en ökning jämfört med tidigare år, där andelen var lägre under 2022 och 2021. En demografisk analys visar att män spelar i högre utsträckning än kvinnor och att spelande är vanligare bland personer som är 50 år eller äldre. Majoriteten av spelarna engagerar sig i spel någon eller ett par gånger i veckan, medan andra spelar någon gång i månaden.

Populära spelformer

Lotterier och nummerspel dominerar som den mest populära spelformen under de senaste 12 månaderna. En könsskillnad framträder när det gäller vadhållning på sport (exklusive trav), där män är mer benägna att delta jämfört med kvinnor.

Motiv och preferenser

När det kommer till anledningar för att spela är nöje och underhållning de främsta skälen, följt av sannolikheten att vinna. För spelare är sannolikheten att vinna och insatsens storlek de viktigaste faktorerna vid spelval.

Spelansvar och säkerhet

Ett positivt resultat från undersökningen är att 69% av deltagarna anser att svenska spelbolag tar ansvar för spelproblem, en förbättring jämfört med tidigare år.

Respondenterna beskrev också spelmarknaden som underhållande, säker och pålitlig. Detta tack vare att online casinon följer de regelverk som satts upp, men även hemsidor som marknadsför casinon på ett ansvarsfullt sätt som casivo.se, för ett sundare och säkrare spelande.

Kunskap om spellagstiftningen

Trots att Sverige införde en ny spellagstiftning den 1 januari 2019, är det få som känner till denna förändring. Medvetenheten ökar dock bland de som spelar oftare; 77% av dem som spelar dagligen är medvetna om den nya lagstiftningen.

Fördelar med svensk licens

Kunskapen om hur man identifierar ett spelbolag med svensk licens är generellt låg. Bland de som spelar dagligen är medvetenheten dock högre.

Endast 40% av de tillfrågade ser fördelar med att spela på ett spelbolag med svensk licens, medan ungefär hälften inte har en klar uppfattning i frågan. Nästan hälften av respondenterna tycker att den svenska spelbranschen tar tillräckligt samhällsansvar.

Spelandet har ökat, men så också säkerheten

Undersökningen visar att spelaktiviteten bland svenskar ökar, särskilt bland män och äldre. Trots en positiv utveckling i spelbolagens ansvarstagande och säkerhet, finns det en utbredd okunskap om spellagstiftningen och de fördelar som kommer med att spela på licensierade bolag.

För att fortsätta främja en sund och ansvarsfull spelmarknad, behövs ytterligare insatser för att utbilda och informera spelare om regleringar och licensieringssystemet i Sverige.