Allt du behöver veta om energideklarationer

Allt du behöver veta om Energideklarationer

Energideklarationer är ett viktigt verktyg i strävan efter ett mer hållbart och energieffektivt samhälle. Men vad är det egentligen, och varför är de så viktiga? I denna artikel ska vi titta närmare på energideklarationer, dess funktion, och hur du som fastighetsägare eller köpare kan dra nytta av dem.

Vad är en Energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som beskriver en byggnads energianvändning och möjligheter till energibesparing. Syftet är att ge en överskådlig bild av energiförbrukningen och stimulera till energieffektivisering. Här kan ni läsa en omfattande guide om just energideklarationer.

Olika typer av energideklarationer

Det finns olika typer av energideklarationer beroende på byggnadens användning, såsom bostäder, kontor, eller industribyggnader. Varje typ har sina specifika krav och riktlinjer.

Hur genomförs en Energideklaration?

Inspektion och bedömning

Processen innefattar en inspektion av byggnaden och dess energisystem. En certifierad energiexpert bedömer energianvändningen och ger förslag på förbättringar.

Olika nivåer

Det finns olika nivåer av inspektioner, från en enkel översikt till en mer detaljerad teknisk analys. Vilken nivå som krävs beror på byggnadens karaktär och syfte.

Varför är Energideklarationer viktiga?

Miljömässiga fördelar

Genom energideklarationer kan fastighetsägare identifiera och genomföra energibesparingar, vilket minskar klimatpåverkan och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Ekonomiska fördelar

Energieffektivisering leder ofta till minskade energikostnader. Energideklarationen kan därmed vara ett verktyg för att spara pengar på lång sikt genom lägre energiutgifter och Gröna Bolån.

Vad bör du tänka på som Fastighetsägare eller Köpare?

Rättigheter och skyldigheter

Som fastighetsägare är du skyldig att ha en aktuell energideklaration och visa den vid försäljning eller uthyrning. Köpare och hyresgäster har rätt att begära att se deklarationen.

Val av expert & besiktningsman

Det är viktigt att välja en certifierad och erfaren besiktningsman för att säkerställa att energideklarationen är korrekt och användbar.